Oluline tähelepanek enne liiklusesse asumist

Paljudel inimestel on meeles veel aeg kui neil puudus isiklik sõiduauto ja liiklema pidi ühistranspordiga. Üldsusele kasutaval transpordil on omad head ja vead. Sõidugraafik seab teatud piirid sõidu alustuse osas punktist „A“ sihtkohta „B“ kuid auto olemasolu loob teatud mugavuse ja võimaluse planeerida liiklemist just siis kui seda soovid. Kasutades ühistransporti tuleb vast enamikele meist […]