Tingimused

Tellides meie teenuseid, nõustute alljärgnevate tingimustega:

Auto ostu abi teenuse kasutamise tingimused:

 1. Selle paketi kasutamise tingimused moodustavad õigusliku kokkuleppe Teie (edaspidi Klient) ja ettevõtte Automaakler Eesti OÜ (edaspidi nimetatud Automaakler) vahel ja loetleb Kliendi poolt Automaakleri teenuse kasutamist reguleerivad tingimused. Kokkulepe Kliendi ja Automaakleri vahel koosneb Automaakleri poolt rakendatud eeskirjadest, reeglitest, uuendustest ja täiendustest, millised moodustavad kogumina kokkuleppe Kliendi ja Automaakleri vahel. Tingimustega mittenõustumise korral ei ole Automaakleri poolt pakutavat teenust võimalik kasutada.
 2. Konsultatsioonis Kliendi poolt esitatud andmed on aluseks kogu ülejäänud Automaakleri poolt tehtavale tööle. Andmete hilisem muutmine ei ole võimalik.
 3. Konsultatsioon toimub kas Automaakleri kontoris, e-maili või Skype`i vahendusel. Erikokkuleppel võib konsultatsioon toimuda väljaspool Automaakleri kontorit.
 4. Kliendi vajadustele sobiva autotüübi ja -mudeli valib Automaakler koostöös Kliendiga, kuid hilisema konkreetsete autode otsingu teostab Automaakler.
 5. Automaakler otsib Kliendi vajadustele sobivaid autosid Eesti Vabariigist. Teenuse hind sisaldab Tallinnas ja Tartus asuvate autode üle vaatamist. Mujal asuvate autode puhul rakendub kokkuleppeline hinnalisa sõltuvalt auto asukohast.
 6. Klient peab Automaaklerile avaldama summa, mida ta saab auto ostuks kulutada. Juhul kui Automaakler on oma töö ära teinud ja Kliendile konkreetse auto soovitanud, peab Klient olema valmis 3 tööpäeva jooksul tehingu sõlmima või liisingutaotluse esitama. Juhul kui tehing jääb teostamata seoses puudulike finantsvahenditega või mitterahuldatud liisingutaotlustega, on Automaakleri töö sellega lõppenud ja raha teenuse eest tagastamisele ei kuulu.
 7. Automaakleri eksperdid ja koostööpartnerid teevad omaltpoolt kõik selleks, et avastada iga väiksemgi autol leiduv viga ja defekt. Automaakler ega Automaakleri koostööpartnerid ei võta endale vastutust seoses võimalike peidetud vigadega, kuid annavad endast parima, et neid ei oleks.
 8. Juhul kui Klient ei reageeri Automaakleri poolt tehtud ostusoovitusele, aegub teenus 3 tööpäeva peale soovituse tegemist.
 9. Juhul kui müüdav sõiduk ei ole Eestis arvel, lisandub tellitud paketi hinnale lisatasu suurusjärgus 12€. Lisatasu kulub proovinumbrite kasutamiseks, et teostada proovisõit.
 10. Automaakler teostab alati proovisõidu tingimusel, et müüja seda võimaldab. Teatud juhtudel võib lisanduda ühepäevase liikluskindlustuse maksumus kuni 12€ (näiteks automüügiplatsil müügis olev imporditud auto, mis on Eestis arvele võtmata). Lisatasu lisandub teenuse tavahinnale.
 11. Automaakler garanteerib, et on autode valimisel ja Kliendile soovitamisel täielikult neutraalne.
 12. Automaakleril on õigus esmase konsultatsiooni järel loobuda Kliendi teenindamisest juhul, kui Kliendi vajadused on liiga spetsiifilised ja Eestis ei leidu ühtegi sobivat autot. Sel juhul kuulub raha tagastamisele täies ulatuses.
 13. Automaakler ei kajasta ülevaatusaktis toimivaid agrekaate eraldi, on elementaarne et tehnika, mis autol on peab töötama. Lõplikus raportis toob automaakler välja ainult puudused. Juhul kui raportis pole eraldi välja toodud, et agrekaat ei toimi/ tööta siis järelikult probleeme ei esinenud.
 14. Kuna Automaakleri töö esmaseks osaks on sõiduki ja müüja tausta uurimine, müüjale telefoni teel küsimuste esitamine ja muu tausta-/eelkontroll, siis teenusest loobumise korral kuulub tagastamisele 75% teenuse summast. Teenusest saab loobuda kuni hetkeni, mil Automaakler on alustanud sõitu kontrollitava auto suunas. Hilisemal loobumisel raha tagastamisele ei kuulu. Samuti kuulub tagastamisele 75% summast juhul, kui automüüja keeldub ostueelsest kontrollist.